เพิ่มฟังก์ชั่นดันเจี้ยนฟ้าดินLv80

 2015-11-10
เพิ่มฟังก์ชั่นดันเจี้ยนฟ้าดินLv80:
1、เงื่อนไขเปิดใช้:ตัวละครถึงLv80
2、ดันเจี้ยนมีทั้งหมด8หอคริสตัล เมื่อทำลายหอฝ่ายตรงข้ามได้2หอ จะสามารถเปิดใช้แม่ทัพเทพคุ้มครองได้ หลังสังหาร4เทพคุ้มครอง BOSSใหญ่จึงจะปรากฎตัว
3、ดันเจี้ยนจำกัดเวลา15นาที สามารถตายและฟื้นชีพได้ ดันเจี้ยนจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดเวลา หรือผู้เล่นกดออกจากดันเจี้ยนเอง
4、ไอเทมหลักๆที่ดร็อปในดันเจี้ยน:แผนภาพยุทธภัณฑ์Lv80, เหล็กนิลขั้น8, จิตอาวุธ, สารหล่อวิญญาณ