เพิ่มยุทธภัณฑ์บริวาร

 2015-09-25
+++เพิ่มยุทธภัณฑ์บริวาร+++

1、ยุทธภัณฑ์บริวารเปิดใช้งานLv56
2、Lvยุทธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 6 ช่วงระดับคือ 50,60,70,80,90,100
3、การแยกส่วนยุทธภัณฑ์บริวาร สามารถนำยุทธภัณฑ์ที่เหลือใช้มาแยกส่วนเป็นวัสดุได้ วัสดุที่ได้จะช่วยอัพเกรดLvยุทธภัณฑ์ให้สูงขึ้น
4、การสืบทอดยุทธภัณฑ์บริวาร สามารถสืบทอดข้อมูลเสริมแกร่ง,อัพเกรดคุณภาพ,สเตตัสหลอมล้างของยุทธภัณฑ์บริวารได้ หลังสืบทอด ยุทธภัณฑ์ที่นำมาสังเวยจะหายไป ส่วนยุทธภัณฑ์สืบทอดก็จะรับมอบสเตตัสสืบทอดต่างๆที่สามารถรับได้จากยุทธภัณฑ์ที่นำมาสังเวย
5、ขณะที่ได้รับยุทธภัณฑ์แต่ละชิ้น จะจัดสรรสเตตัสสุ่ม1อย่าง