ฟังก์ชั่นข้ามเซิร์ฟสูงส่ง

 2015-09-09


เพิ่มฟังก์ชั่นข้ามเซิร์ฟสูงส่ง:
ฟังก์ชั่นPVPฟอร์มยักษ์ สุดมันส์เร้าใจ รอให้คุณไปเข้าร่วมอยู่*_*
1、เวลากิจกรรม:ข้ามเซิร์ฟสูงส่งมีระยะเวลานาน2สัปดาห์ รวม14วัน เริ่มการแข่งขันเวลา20:30น.ของทุกวัน
สัปดาห์ที่1 คือช่วงเวลาแข่งขันสะสมคะแนน,รวม7วัน
สัปดาห์ที่2 วันจันทร์ถึงวันพุธคือช่วงเวลาการแข่งขันวนรอบกลุ่มย่อย,รวม 3วัน
สัปดาห์ที่2 วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์คือช่วงเวลาการแข่งขันคัดออก,รวม 4วัน

2、เงื่อนไขเข้าร่วม:อันดับสวรรค์:ผู้เล่นLv70ขึ้นไป(ไม่รวมLv70)และมีพลังรบถึง300000

อันดับปฐพี:ผู้เล่นLv50-70 ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่อันดับสวรรค์กำหนด

3、การแข่งขันสะสมคะแนน:

A.ข้ามเซิร์ฟสูงส่ง ใช้รูปแบบการแข่งขันสะสมคะแนน→การแข่งขันวนรอบ→การแข่งขันคัดออก รวมระยะเวลาฤดูการแข่งขันนาน14วัน
B.7วันแรกคือการแข่งขันสะสมคะแนน ผู้เล่นLv50ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมได้
C.ชนะ ต่อเนื่องจะได้รับคะแนนพิเศษ การแข่งขันสะสมคะแนน7วันจะคำนวณจำนวนชนะต่อเนื่องแบบสะสม หากชนะบายจะไม่ถูกนับรวมเข้าไปในจำนวนครั้งชนะต่อเนื่อง แต่ก็จะไม่ตัดตอนจำนวนครั้งชนะต่อเนื่องเช่นกัน

4、การแข่งขันวนรอบ:

A.เมื่อการแข่งขันสะสมคะแนนสิ้นสุดลง ผู้เล่นที่ติด80อันดับแรกของแต่ละป้ายอันดับจะเข้าสู่การแข่งขันวนรอบ
B.เมื่อ เริ่มการแข่งขันวนรอบ ผู้เล่น80อันดับแรกที่เข้าสู่การแข่งขันวนรอบจะถูกสุ่มแบ่งออกเป็น8กลุ่ม ย่อย จากนั้นจะทำการแข่งขันกันภายในกลุ่มย่อย สามารถตรวจดูรายชื่อกลุ่มย่อยได้ที่ข้อมูลการแข่งขัน
C.การ แข่งขันกลุ่มย่อยมีระยะเวลานาน3วัน แต่ละวันจะประลองใหญ่กัน1รอบ ในระหว่างการประลองใหญ่แต่ละครั้ง ผู้เล่นแต่ละคนจะแบ่งกันต่อสู้กับผู้เล่นอีก9คนในกลุ่มย่อย
D.ทุก ครั้งที่ต่อสู้ชนะจะได้รับ1คะแนน เมื่อการแข่งขันวนรอบรอบสุดท้ายสิ้นสุดลง ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มย่อย2อันดับแรกจะเข้าสู่การแข่งขันคัดออก (หากมีคะแนนในการแข่งขันวนรอบเท่ากัน จากเรียงอันดับตามคะแนนสูงส่ง)

5、การแข่งขันคัดออก:

A.เมื่อการแข่งขันวนรอบสิ้นสุด ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มย่อย2อันดับแรกจะเข้าสู่การแข่งขันคัดออก
B.กติกา การแข่งขันคัดออก ใช้รูปแบบชนะ3ใน5 ผู้เล่นทั้ง16คนจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่ม และทำการแข่งขันแบบการแข่งขันวนรอบ สามารถดูตารางการแข่งขันได้ที่ข้อมูลการแข่งขัน

6、รางวัล:

A.ระบบ จะจัดส่งของรางวัลให้ตามผลงานการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลห่อเข้าร่วม、ห่อเกียรติยศ、ห่อผู้ชนะอันดับ1, 2 และ3、ห่ออันดับ4、ห่อ5-8คนสุดท้าย、ห่อ16คนสุดท้าย
B.ผู้ เล่นที่เข้าสู่รอบสุดยอด8คนสุดท้ายจะได้รับรางวัลฉายาล้ำค่า สำหรับแชมป์อันดับสวรรค์จะได้รับฉายาที่กำหนดเนื้อหาได้เอง เป็นชื่อแชมป์ของเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว!