ฟังก์ชั่นเสี่ยงทายห้าธาตุ

 2015-08-27


เพิ่มฟังก์ชั่นเสี่ยงทายห้าธาตุ:

1、เงื่อนไขเปิดใช้:ตัวละครถึงLv54
2、แต่ละวันผู้เล่นจะเข้าเล่นได้5รอบ ก่อนที่เกมจะเริ่ม ระบบจะปรากฎค่าอักษรธาตุขึ้นมา 1ตัวโดยอัตโนมัติ
3、 แตะที่ เริ่มเสี่ยงทาย จะสุ่มได้รับ1ตัวอักษรธาตุ เมื่อเปรียบเทียบกับธาตุในปัจจุบัน ผลที่ออกมาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กันของธาตุทั้งห้า
4、 ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ของธาตุทั้งห้าแตกต่างกัน รางวัลที่จะได้รับก็ต่างกัน โดยรองรับได้มากสุดถึง5ตัวอักษรธาตุ หากทั้ง5ธาตุที่ได้รับนั้นไม่ซ้ำกัน ก็จะได้รับรางวัลสูงสุด
5、 ความสัมพันธ์ของธาตุทั้งห้า:ทองข่มไม้,ไม้ข่มดิน,ดินข่มน้ำ,น้ำข่มไฟ,ไฟข่ม ทอง,ทองสร้างน้ำ,น้ำสร้างไม้,ไม้สร้างไฟ,ไฟสร้างดิน,ดินสร้างทอง