ระบบพลังภายในหมู่บ้านจวี้เสียน

 2015-08-12
เพิ่มระบบพลังภายในหมู่บ้านจวี้เสียน

1、เงื่อนไขเปิดใช้:ตัวละครถึงLv59 และอันดับโลกถึงLv53
2、คัมภีร์พลังภายในมีทั้งหมด5เล่ม,แบ่งเป็น:คัมภีร์ล้างไขกระดูก、คัมภีร์รวมศูนย์、คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น、พลังหยวนเซียง、พลังมังกรคชสาร,ในบรรดาทั้งหมดนี้ คัมภีร์ล้างไขกระดูกเป็นค่าเริ่มต้น
3、คัมภีร์ทุกเล่มเมื่อฝึกฝนจำเป็นต้องใช้จ่ายไอเทม【ลูกประคำโลหิต】จะสุ่มได้รับค่าพลังระหว่าง1-3แต้ม(ค่าพลังภายในมีอัตราเกิดแจ็คพ็อต5เท่า)เมื่อค่าพลังภายในเต็มก็ถือว่าฝึกฝนสำเร็จ
4、คัมภีร์ทุกเล่มฝึกฝนได้มากที่สุด10ขั้น หลังครบ10ขั้นจะเลื่อนขั้นคัมภีร์เป็นเล่มถัดไป
5、เมื่ออัพLvคัมภีร์พลังภายในสำเร็จ จะได้รับสเตตัสและพลังรบที่กำหนด
6、ไอเทม【ลูกประคำโลหิต】หาซื้อได้ที่เมืองการค้า และยังสามารถได้รับจากกรมพลาธิการดันเจี้ยนข้ามเซิร์ฟ หรือแลกเปลี่ยนที่ร้านค้าชื่อเสียงได้ด้วย