ล็อกอินทุกวันรับสาส์นทอง

 2015-06-24
ล็อกอินทุกวันรับสาส์นทอง
เวลากิจกรรม:25/6/2015 (00:00) – 29/6/2015 (23:59)
เนื้อหากิจกรรม:ในช่วงเวลากิจกรรม ล็อกอินเข้าสู่เกมทุกวัน จะได้รับรางวัลแสนล้ำค่า!

1.ล็อกอินต่อเนื่องครบ 3วัน จะได้รับยาเลื่อนขั้นพาหนะ*5, แผนภาพสุสานหลวง*5
2.ล็อกอินต่อเนื่องครบ 5วัน จะได้รับสาส์นทอง*2000 เพิ่มอีกด้วยนะ!!!
หมายเหตุ:
1. เวลาจัดส่งของรางวัล:จัดส่งเสร็จสิ้นภายในวันที่ 2/7/2015 รบกวนผู้เล่นตรวจรับของรางวัลที่กล่องจดหมาย!
2. ล็อกอินต่อเนื่อง 3วัน, ล็อกอินต่อเนื่อง 5วันจะได้รับของรางวัล หากไม่ได้ล็อกอินติดต่อกันตามจำนวนวันที่กำหนด จะไม่ได้รับของรางวัลนะ!
3. กิจกรรมจัดขึ้นเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ S1ดรุณีสะท้านภพ ~ S12ดรุณีสะท้านภพ  เท่านั้น