ล็อกอินทุกวันรับสาส์นทอง

 2015-06-11
【ล็อกอินทุกวันรับสาส์นทอง】

เวลากิจกรรม:12/6/2015 (00:00) – 16/6/2015 (23:59)
เนื้อหากิจกรรม:เวลากิจกรรม ล็อกอินเข้าสู่เกมทุกวัน จะได้รับรางวัลแสนล้ำค่า!

1.ล็อกอินต่อเนื่อง 3วัน จะได้รับยาเคล็ดชีพจรพาหนะ*10
2.ล็อกอินต่อเนื่อง 5วัน จะได้รับสาส์นทอง*2000!!!

หมายเหตุ:
1. เวลาจัดส่งของรางวัล:จัดส่งเสร็จสิ้นภายในวันที่19/6/2015 รบกวนผู้เล่นตรวจรับของรางวัลที่กล่องจดหมาย!
2. ล็อกอินต่อเนื่อง 3วัน、ล็อกอินต่อเนื่อง 5วันจะได้รับของรางวัล หากไม่ได้ล็อกอินติดต่อกันตามจำนวนวันที่กำหนด จะไม่ได้รับของรางวัลนะ!